Raadplegingen

Er zijn raadplegingen elke werkdag tussen 9u en 19u. Alle raadplegingen zijn op afspraak. Zo hoeft niemand lang te wachten. Indien nodig geven we uiteraard voorrang aan spoedgevallen. We zorgen ervoor dat mensen met een dringende vraag de dag zelf geholpen worden door één van de artsen. Om ervoor te zorgen dat de wachttijd kort blijft, vragen wij u om steeds op tijd te komen. Indien u te laat bent voor uw afspraak kan het zijn dat we u vragen een nieuwe afspraak op een ander moment te maken.

Huisartsen

Telefonisch

elke werkdag van 8u tot 12u en van 16u tot 19u via +32 12 26 11 86. 

Ter plaatse

tijdens de openingsuren van het secretariaat: elke
werkdag van 8u tot 12u en van 16u tot 19u. 

Online

via www.afspraken.be of door te klikken op het
kalendericoontje van één van de dokters.

Indien u een afspraak wenst te maken voor 2
personen, gelieve dit dan ook duidelijk te melden
en 2 afspraken te reserveren.

Gelieve in volgende gevallen een dubbele afspraak te maken:

  • Consultatie voor 2 personen

  • Longfunctietest

  • Gynaecologisch onderzoek

  • Elektrocardiogram

  • Verzekeringsonderzoek

Voorschriften en attesten

Tijdens de consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden.

De dokters spreken

Het opvragen van resultaten en verslagen kan telefonisch, bij voorkeur tussen 10u en 12u en tussen 17u en 19u. Bij afwijkende resultaten zullen wij u steeds uitnodigen voor een raadpleging. Voor het behandelen van medische problemen evenals voor het afleveren van voorschriften of medische attesten zullen wij u
steeds vragen om op consultatie te komen.

Nieuw in onze praktijk?

Dr. Paul Bamps, Dr. Gregory Desplentere en tandarts Rik Fransen werken sinds 2001 onder hetzelfde dak. Vanaf 2014 werkt Dr. Stefanie Geens ook in de praktijk. De praktijk was gelegen in de Momberstraat van 2001 tot het begin van 2016. Na de verhuis naar de Stationslaan 15 hebben we de praktijk omgedoopt tot Praktijk 15. Uiteraard heten we u graag welkom in onze nieuwe praktijk. Om goed op de hoogte te zijn van uw medische gezondheid, willen we u vriendelijk vragen volgende vragenlijst ingevuld mee te brengen naar de consultatie.  

Globaal Medisch Dossier

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts van u bijhoudt. Dit dossier bevat gegevens over uw medische voorgeschiedenis, behandeling en medicatie, allergieën, verslagen van specialisten, vaccinaties enz. Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. Het Globaal Medisch Dossier stelt uw arts ook in staat om gericht preventief advies te verlenen, controles voor te stellen en planningen op te stellen. Wat zijn de voordelen?

  • Verhoogde kwaliteit van zorg: al uw medische gegevens worden op één plaats beheerd

  • Financieel: verhoogde terugbetaling van het ziekenfonds voor raadplegingen, volledige terugbetaling van de opleg voor een avondraadpleging.

  • Gegevensuitwisseling van specialist naar huisarts en omgekeerd is mogelijk volgens een strikt beveiligde procedure, genaamd CoZo.  

Om van de voordelen van het GMD te kunnen genieten dient u dit 1 keer per kalenderjaar af te sluiten of te hernieuwen. Het afsluiten of hernieuwen van een GMD kunnen wij rechtstreeks met de mutualiteit regelen. Hiervoor hebben we een kleefbriefje van de mutualiteit én uw handtekening nodig.

Nuttige Links

Hieronder vind u enkele handige links: