Raadplegingen

U kan elke werkdag tussen 9u en 19u op consultatie komen. Dit kan enkel via afspraak. Met een dringende vraag wordt u de dag zelf geholpen door één van de artsen. Om ervoor te zorgen dat de wachttijd kort blijft, vragen wij u om steeds op tijd te komen. Indien u te laat bent voor uw afspraak kan het zijn dat we u vragen een nieuwe afspraak op een ander moment te maken.

Huisartsen

Telefonisch

Elke werkdag van 8u tot 12u en van 16u tot 19u.
Tel. 012 26 11 86

Ter plaatse

Openingsuren secretariaat:
Elke werkdag van 8u tot 12u en van 16u tot 19u. 

Online

www.afspraken.be
of klik op het icoontje van één van de dokters.

Indien u voor 2 personen (of meer) komt, gelieve dan ook 2 afspraken (of meer) te maken.

Dubbele afspraak

Boek steeds een dubbele afspraak voor:

  • Wie met 2 personen komt

  • Een longfunctietest

  • Een gynaecologisch onderzoek

  • Een elektrocardiogram

  • Een verzekeringsonderzoek

Voorschriften en attesten

Tijdens de consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging komen.

Telefonisch contact

De secretaresse zal eerst kijken of de resultaten binnen zijn, nadien kan u deze bespreken met uw behandelde arts. Het opvragen van resultaten en verslagen kan telefonisch, bij voorkeur tussen 10u en 12u en tussen 17u en 19u. Voor het behandelen van medische problemen evenals voor het afleveren van voorschriften of medische attesten vragen wij u om op consultatie te komen.

Nieuw in onze praktijk?

We heten u graag welkom in onze praktijk. Om goed op de hoogte te zijn van uw medische gezondheid, willen we u vriendelijk vragen volgende vragenlijst ingevuld mee te brengen naar de consultatie.  

  

Globaal Medisch Dossier

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts van u bijhoudt. Dit dossier bevat gegevens over uw medische voorgeschiedenis, behandeling en medicatie, allergieën, verslagen van specialisten, vaccinaties enz. Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD. Het Globaal Medisch Dossier stelt uw arts ook in staat om gericht preventief advies te verlenen, controles voor te stellen en planningen op te stellen. Wat zijn de voordelen? Verhoogde kwaliteit van zorg: al uw medische gegevens worden op één plaats beheerd Financieel: verhoogde terugbetaling van het ziekenfonds voor raadplegingen, volledige terugbetaling van de opleg voor een avondraadpleging. Gegevensuitwisseling van specialist naar huisarts en omgekeerd is mogelijk volgens een strikt beveiligde procedure, genaamd CoZo.

Nuttige Links

Hieronder vind u enkele handige links: