steeds tot uw beschikking

Het basisingrediënt is de zogenaamde Evidence-Based Medicine. Hierover trachten wij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en inzichten door het gericht bijwonen van bijscholingen en door onderling informatie te delen bij besprekingen over patiënten. Daar waar Experience-Based Medicine aan de orde is, zal dit steeds gebeuren o.b.v. weloverdachte afwegingen die we toetsen aan nieuwe en recente inzichten.

Op persoonlijk vlak

Wij gaan steeds uit van de ideeën, bezorgdheden
en verwachtingen van de individuele patiënt. Dit
creëert de invalshoek van waaruit wij elk probleem
benaderen.

Op Maatschappelijk vlak

Als privé-praktijk onderschrijven wij dezelfde regels die in de openbare ruimte gelden. Ter bevordering en instandhouding van het gemeenschapsgevoel, dat bijdraagt tot een persoonlijk en maatschappelijk geluk, een geluk waar wij als artsen aan willen bijdragen, kan een zelfsegregerende houding of uitingen hiervan, die niet het gevolg zijn van een ziektebeeld, om die reden niet getolereerd worden.