ONZE WERKWIJZE

Bij het behandelen van patiënten houden wij rekening met de medische wetenschap van vandaag (evidence-Based Medicine). We blijven op de hoogte door ontwikkelingen op te volgen en ons bij te scholen. We delen onze opgedane kennis en ervaring met onze collega-dokters. Experimentele of ervaringsgerichte behandelingen gebeuren enkel na wel overdachte afweging (experience-based medicine).

Elke patient is uniek

Wij houden steeds rekening met u als patiënt.
Wij benaderen elke vraag vanuit uw bezorgdheid en verwachtingen en onze expertise.

Samen leven

Als privé-praktijk onderschrijven wij dezelfde regels die in de openbare ruimte gelden. Ter bevordering en instandhouding van het gemeenschapsgevoel, dat bijdraagt tot een persoonlijk en maatschappelijk geluk, een geluk waar wij als artsen aan willen bijdragen, kan een zelfsegregerende houding of uitingen hiervan, die niet het gevolg zijn van een ziektebeeld, om die reden niet getolereerd worden.